חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שינויי אקוויטי במשרד עורכי-דין

משרדי עורכי-דין רבים עורכים שינויי אקוויטי (Equity) בין השותפים אחת למספר שנים, בהתאם להסכם השותפים הנהוג במשרד והצרכים המתהווים.

מה הם השיקולים, המנגנונים והתהליכים הנהוגים בשוק עוה"ד לנושא שינויי אקוויטי במשרדי עו"ד? להלן מראה נבוכים קצר:

השיקולים בשינויי אקויטי

שיקולים אלו מגלמים בתוכם שקולים כלכליים המבוססים על מדידת ביצועי מחלקות השותפים מצד אחד – ומהצד השני – שיקולים נוספים שבחלקם פחות מדידים, ונוגעים לתרומת השותף למשרד. דוגמאות לתרומות שותפים למשרד?

  • פעילות בתחום עיסוק ייחודי
  • תחום ידע ייחודי המשרת את יתר מחלקות המשרד
  • ותק השותף במשרד

מעבר לכך – לעיתים המשרד מעוניין לשמר מחלקה או תחום ספציפי שהינם רווחיים פחות – אך חשובים מבחינת סל השירותים שמציע המשרד, או לחילופין שותף בעל מוניטין יחודי.

עיתוי ומנגנון שינויי אקוויטי

בחלק בלתי מבוטל מהשותפויות – בדגש על המשרדים הבינוניים והגדולים – קיימים מנגנונים מוגדרים המסדירים את שינויי האקוויטי אחת למספר שנים. חלקם מעוגנים בהסכם שותפים וחלקם ב- החלטות אקזקוטיבה, מסמכי Excel ו- 'תורה שבע"פ'.

קיימים מספר מנגנונים נהוגים לנושא שינויי האקוויטי-

  • מנגנוני שינוי האקוויטי בנויים בדרך כלל על תחשיבים כלכליים מבוססי מחזור ורווחיות כשבחלק מהמקרים משולבים בתוכם שיקולי ותק, הבאת לקוחות חדשים וכד'
  • בחלק מהמשרדים (בדגש על משרדים קטנים / בינוניים לרוב) האחזקה בשותפות מבוססת על חלוקה קבועה של האחוזים בין השותפים – כאשר שינויים מתרחשים במקרים של מיזוג ו/או תוך כדי צירוף של שותף חדש לאקויטי
  • במקרים רבים אירוע של צירוף שותף או מיזוג פעילות משליך על ביצוע שינויים באקויטי ו/או עיתוי ביצוע שינויי האקויטי

איך שינויי האקוויטי מתבצעים ומה בינם לבין צירוף שותף

שינויי אקוויטי הינם למעשה מנגנון מוסכם מראש – המתנהל כמשחק סכום אפס, בו חלקם של חלק השותפים מדולל באחוזי הבעלות בשותפות לטובת שותפים אחרים העולים באחוזים. הבסיס לביצוע השינויים מתבסס בעיקרו (אם כי לא בצורה מלאה) על התוצאות הכלכליות של השותפים בטווח שנים מוגדר ערב השינוי (לצורך הדוגמה – ב- 3 השנים שקדמו לשינוי).

אחוזי השותפים המעודכנים ב- Equity לאחר השינוי ישמשו לצורך חלוקת הרווח בשלוש השנים שיבואו עובר למועד השינוי. כפועל יוצא מכך, שותף שתוצאותיו היו טובות באופן חריג בשלוש השנים שקדמו לתחשיב הנוכחי – ייהנה מעלייה באחוזים כתוצאה מתחשיב שינויי האקוויטי בשלוש השנים הבאות עד לביצוע התחשיב הבא. כתוצאה מצורת חישוב זו נוצר פער בין עיתוי השיפור ברווחיות של השותף – לבין המועד בו הוא ייהנה באופן אישי מפירות השיפור. את העיוות הזה נהוג לאזן לעיתים באמצעות מנגנוני בונוס לתגמול שוטף בגין ביצועים שוטפים, עודפים המשולמים על בסיס פרמטרים והסכמות קבועות מתוך הרווח השנתי השוטף (בטרם חלוקת האחוזים).

צירוף שותף – חשוב לשים לב כי צירוף לאקוויטי של שותף חדש (או צירוף שותף שכר) הינו תהליך בעל מאפיינים דומים – אך שונה במהותו. מצד אחד, הכנסת שותף חדש לשותפות יוצרת דילול בהכרח לכלל השותפים הקיימים.

מצד שני, לא תמיד מדובר במצב בו שותף אחד עולה על חשבונו של שותף אחר. במקרה של הכנסת שותף חדש בין אם מדובר בשותף שכר ובין אם מדובר בשותף המגיע עם מחזור פעילות נאה – מדובר בדרך כלל בהליך המגדיל את בסיס הרווח לחלוקה, ובו כלל השותפים הקיימים מדוללים באופן פרופורציונאלי. בדרך זו ובמקרים מסוימים של גידול בבסיס הרווח, ייתכנו מצבים בהם על אף הדילול באחוזים – חלקו בפועל של השותף ברווח בכסף (להבדיל מחלקו של שותף באחוזים) נותר ללא שינוי ואף לעיתים גדל.

פורום ניהול התהליך – ושקיפות

משרדי עו"ד בשוק המשפטי בישראל נוהגים בגישות שונות לטיפול בשינויי אקוויטי, וזאת בהתאם למבנה הארגוני של המשרד לצד הדינמיקה הפנימית ואופיים של השותפים המובילים.

מצד אחד נמצאים משרדים בהם התהליך מנוהל על ידי פורום מצומצם (לעיתים שותף אחד או שניים) המרכזים את הטיפול בשינויי האקוויטי, ומהצד השני נמצאים משרדים בהם ההחלטות בנושא זה מתקבלות על ידי רוב השותפים (בדגש – שותפי ה- Equity).

רווחות בשוק גישות שונות באשר לרמת שקיפות המידע בתהליך שינויי האקוויטי וזאת יש לומר בהתאמה לגודלו של המשרד. ניתן לומר כי קיים יחס הפוך בין גודל המשרד ומספר השותפים – לבין גודל הפורום המנהל את התהליך ולמידת החשיפה של הנתונים המלאים של תהליך שינויי האקוויטי לכל השחקנים.

כך בחלק מהפירמות הגדולות נמצא מגוון רחב יותר של הסדרים ומורכבויות שאינם מאפשרים ניהול תהליך בשקיפות מלאה לכל השחקנים. בפירמות אלו, נמצא לעיתים כי התהליך מנוהל בדיסקרטיות כאשר כל שותף חשוף לנתוני התחשיב האישי שלו. מהצד השני, נמצאים משרדים בינוניים (וכן קטנים) בהם מספר השותפים קטן יותר ושם נמצא לעיתים שקיפות גדולה יותר של התהליך לכל המשתתפים בו.  

שקיפות המידע טרום שינויי האקוויטי

על מנת לקיים תהליך שינוי אקוויטי מוצלח, יש חשיבות ייחודית ליצירת שקיפות באשר למידע הכלכלי המשמש לצורך התחשיבים.

יש להבחין בין-

1) שקיפות המידע הכלכלי השוטף הכולל מחזור ורווחיות של כל שותף וכל מחלקה שמסייע בניהול הכלכלי השוטף של הפירמה וחושף את השותף באופן שוטף למידת התרומה שלו לרווחיות הפירמה

לבין-

2) שקיפות המידע והתחשיבים בתהליך שינויי האקוויטי.

חשוב להטמיע בשותפות תרבות מוטת נתונים ודוחות מפורטים שיחשפו באופן עקבי ושוטף בפני השותפים.

אובייקטיביות הפורום המנהל את תהליך שינויי האקוויטי

כפי שהוזכר בסעיף קודם, ניהול תהליך שינויי האקוויטי מתבצע לעיתים על ידי שותף מנהל, מספר שותפים מנהלים ו/או וועדת הניהול של המשרד – האקזקוטיבה (להלן – הגורם המחליט) שממונה/ים על ידי השותפות לצורך כך.

תפקידו של הפורום לנהל את התהליך בהתבסס על מודל שינויי האקוויטי כפי שהוסכם בין השותפים. תהליך שינויי האקוויטי מתבסס על מודלים כלכליים ושיקולים נוספים (כפי שהוזכר לעיל).

ראוי לציין כי תהליך שינויי האקוויטי מגלם בתוכו הן הליך כלכלי והן הליך גישורי, ורצוי כי השותף המרכז את ההליך לא יהיה חלק מתהליך שינויי האקוויטי אותו הוא עצמו מנהל. עוד מומלץ כי חישובי שינויי האקוויטי יבוצעו על ידי גורם מקצועי אובייקטיבי ובלתי תלוי, בעל היכרות עם שוק עורכי הדין, שיוכל לשקף את תוצאות התחשיבים למול בנצ'מרק בין אם להנהלת המשרד ובין אם לכלל מליאת השותפים לגבי הנהוג בשוק.


רו"ח (עו"ד) נעם צדוק, שותף המנהל את Roboost – המחלקה הכלכלית בחברת Robus – מלווה תהליכי מיזוג משמעותיים בסקטור המשפטי מהפן הפיננסי, הכלכלי והעסקי.

קראתם עד כאן? הנה עוד כמה מאמרים שיכולים לעניין