חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

טרנדים בעולם ה- Legal operations

העידן המודרני מתאפיין בהתייעלות, אופטימיזציה, ניהול תהליכים מוכווני תוצאות מיידיות, וכן ניסיון לשיפור וחסכון מתמידים. מגמות אלו כבר מזמן הפכו לנחלת 'הצד העסקי' של גופים שונים ובכלל זה, מחלקות הכספים, השיווק והרכש. חרף האמור ונכון לעכשיו – הצד המשפטי בגופים השונים נותר 'שמרן', וכמו קפא על שמריו.

בדיוק לשם כך קמה תנועת ה- legal operations, אשר מטרתה לשפר ולייעל את השירותים המשפטיים ולהפוך אותם למנוע צמיחה עסקי, שמטרתו להעצים, למקסם ולהצמיח את הארגון.

בשנים האחרונות ארגונים רבים משכילים להבין את חשיבות המחלקה המשפטית כמנוע צמיחה. בהתאם לכך, אנו עדים לשינויים בתחומים הבאים:

  • מעבר לתפיסת המחלקה המשפטית כפונקציה אסטרטגית (ולא טכנית-משפטית גרידא);
  • מעבר מתפיסת הליווי המשפטי כפריפריאלי לכזה הקשור בקשר הדוק לקבלת כלל ההחלטות העסקיות;
  • הרחבה כמותית של העוסקים במלאכה המשפטית, בדגש על ליגל אופריישנס (Legal Ops);
  • שינוי בדפוסי הפעולה המשפטיים – מעבר מעבודה תגובתית לעבודה צופה פני עתיד, ניהול סיכונים ומניעה שלהם.

אין ספק שחלות תמורות ומגמות רבות בתחום זה, ונעמוד על המובילות שבהן בקליפת אגוז במאמר זה. ראשית ניכרת תנועה למחוזות עסקיים ויצירתיים יותר – לא עוד תפיסה דיכוטומית של אסטרטגיית ניהול עסק למול אסטרטגיה משפטית, כשני קווים מקבילים שאינם נפגשים.

המחלקות המשפטיות של ימינו נדרשות לתוצרים כמותיים ויעילים יותר, בין היתר על-ידי שימוש בטכנולוגיות שמשפרות את עבודתם, מייעלות אותה וחוסכות בעלויות.

מורגשת התהדקות (או לפחות רצון לכך) של הקשר בין המחלקה המשפטית לשאר המחלקות השונות בחברה, במטרה לייצר מכונה מלוכדת, משומנת היטב שמתקשרת בתוך עצמה באופן אידיאלי הניכר ללקוחותיה, עמיתיה ועובדיה.

ניכרת ההבנה, כי בימינו השכלה מגוונת וניסיון חיים מעורב, אשר חורגים מהעולם המשפטי, הינה נכס ויתרון (ולא התפזרות); לא בכדי, פקולטות שונות ברחבי העולם שמות דגש על הכשרה בתחום ה- Legal Ops, הטכנולוגיה וניהול הפרויקטים.

שנית, מחלחלת ההבנה כי יש צורך ב- Legal Ops עבור התמיכה בהתרחבותן התקציבית (המוכחת אמפירית) של מחלקות משפטיות – יותר ויותר חברות "מכניסות" את העבודה המשפטית ונעזרות פחות ופחות ביועצים חיצוניים.

במקביל, אותן החברות עושות שימוש מוגבר ביועצי ומומחי Legal Ops חיצוניים שיסייעו להן בניהול ההוצאות, התקציבים, הטכנולוגיה והתהליכים. קרי, קיימת הבנה הולכת ומתגברת שבעוד שיש יתרון בביצוע העבודה המשפטית בתוך המחלקה, הרי שבכל הנוגע לתפעול ולייעול שלה, קיים יתרון משמעותי לשימוש ביועצים חיצוניים

בנוסף, עלייה בשימוש ויישום של טכנולוגיה, ככלי לייעול השירותים המשפטיים; המערכות הללו, המצויות בליבת עבודת ה- Legal Ops, מאפשרות ניהול יעיל, שקיפות, פרודוקטיביות ואופטימיזציה; כך, לדוגמא, ממחקר של חברת SimpleLegal עולה, כי מחלקות משפטיות בארה"ב משקיעות סך של כ-1.5 מיליארד דולר בשנה על טכנולוגיה (משפטית).

אז מה צופן לנו העתיד?

האמור לעיל מעיד, באופן שאינו משתמע לשני פנים, על הפיכתה וביסוסה של המחלקה המשפטית כיחידה עסקית אסטרטגית לכל דבר ועניין, המורכבת ממוחות משפטיים מובילים ואופרטורים אסטרטגיים.

בנוסף, נראה יותר תפקידים מגוונים שיוצאים מהקופסה של "עורכי דין ותו לא", יותר ביצוע פילוח וניהול ידע ונתונים. טכנולוגית, יסתמן יותר שימוש בכלים אנליטיים, הרבה יותר אוטומציה של תהליכים ומי יודע, אולי גם בינה מלאכותית.  בהיבטי אספקת השירות- נראה תנועה אף יותר מבעבר לגלובליזציה ושימת דגש על יעילות בבחירת מיקור נכון, לצד מחשבה אסטרטגית מונעת תהליך.

בהתאם לכך, מרכזיות ה- Legal Ops כחולייה המחברת בין המשפטי לבין העסקי גוברת והולכת.  אין ספק, כי עולם ה- Legal Operations עומד בפני מהפיכה לכשעצמו, הן מבחינה כמותית והן מבחינה מהותית-תוכנית.

מחלקת ה- Legal Ops בחברת LawFlex מלווה ומסייעת למחלקות משפטיות וליועצים משפטיים רבים בנושאים חשובים אלו. להרחבה וליצירת קשר: https://www.lawflex.com/legal-ops

קראתם עד כאן? הנה עוד כמה מאמרים שיכולים לעניין